De Ooievaar | Den Haag Centraal

NS zoekt voordurend naar mogelijkheden om het verblijf van reizigers tijdens een station in verbouw aangenaam en leefbaar te houden. NPC kreeg de opdracht om voor station Den Haag Centraal met een creatieve invulling te komen ter verfraaiing van het stationsgebouw in verbouw.

Voor dit project keek Aukje vanuit het oogpunt van de reiziger en bezoeker.  Wat opvalt zijn de vele donkere en lege ruimtes. Aukje koos ervoor om deze gevels binnen en buiten te beplakken met folie, ruim 500m2. Het folie ontwerp heeft een natuurlijke en frisse uitstraling gekregen, waarbij rekening is gehouden met de kleuren (geel-groen) van de gemeente Den Haag, afgewisseld met teksten van ‘Loesje’ die slaan op de huidige situatie en omgeving. Als bindend element is gekozen voor (helm) gras, waarin ook de ooievaar (de typische Haagse vogel) zich prima thuis voelt.

De Ooievaar | Den Haag Centraal

Ontwerper

Aukje Litjens (in dienst van NPC)

Opdrachtgever

NS Stations

Project datum

December 2008

Project Locatie

Station Den Haag Centraal