Bewegwijzering Sail

Op plaatsen waar veel mensen samenkomen is bewegwijzering van groot belang en helemaal tijdens grote evenementen. Zo ook tijdens Sail 2015 te Amsterdam Centraal.

Het was de uitdaging om de bezoekers die met de trein aankwamen op Amsterdam Centraal, veel al ook bezoekers die niet geregeld met de trein reizen, als vanzelfsprekend de goede weg te wijzen, zonder daarbij te gaan concurreren met de bestaande bewegwijzering.

Gekozen is voor een herkenbaar nautisch beeld, waarmee door het gehele station op de beslispunten voor de reiziger men de juiste richting op gewezen wordt.

Bewegwijzering Sail

Ontwerper

Niek van Brussel & Aukje Litjens

Opdrachtgever

NS Stations

Project datum

Augustus 2015

Project Locatie

Station Amsterdam Centraal